Rekenen 4 (WF04)

 

 1. Tellen, lezen en schrijven tot 1 miljoen
 2. Inzicht in getallen tot 1 miljoen
 3. Negatieve getallen
 4. Breuken
 5. Procent
 6. Verhoudingen
 7. Relatie tussen breuken, procenten en decimale getallen
 8. Relatie tussen verhoudingen, procenten en breuken
 9. Optellen en aftrekken tot 1 miljoen, ook decimale getallen
 10. Vermenigvuldigen en delen tot 1 miljoen
 11. Handig rekenen
 12. Meten
 13. Oppervlakte – omtrek
 14. Tijd
 15. Geld
 16. Schaal
 17. Kaartlezen
 18. Meetkunde
 19. Tabellen en grafieken
 20. Vraagstukken

 

1. Tellen, lezen en schrijven tot 1 miljoen

1 Getallen uitspreken  
2 Voor en na  

2. Inzicht in getallen tot 1 miljoen

1 Inzicht in getallen tot 100.000  
2 Getallen splitsen TD, D, H, T en E (1)  
3 Getallen splitsen TD, D, H, T en E (2)  
4 Decimale getallen splitsen (1)  
5 Decimale getallen splitsen (2)  

3. Negatieve getallen

1 Grootste en kleinsteNegatieve getallen  

4. Breuken

1 Breuk van een getal (2)  
2 Breuken rangschikken (1)  
3 Breuken rangschikken (2)  
4 Breuken vergelijken (1)  
5 Breuken vergelijken (2)  
6 Breuken vergelijken (3)  
7 Breukenstrook  
8 Gelijkwaardige breuken  
9 Vraagstukken breuken  

5. Procent

1 Betekenis van procent in het dagelijks leven  
2 Inzicht in procent  
3 Procent berekenen (1) Kies een oefening
4 Procent berekenen (2)  
5 Procent berekenen (3)  
6 Procent berekenen (4)  
7 Procent berekenen (5)  
8 Rente berekenen  

6. Verhoudingen

1 Verhoudingen – vraagstukken  
3 Verhoudingen vereenvoudigen  
4 Introductie verhoudingstabel  
5 Gebruik verhoudingstabel  
6 Invullen verhoudingstabel  
7 Verhoudingen  

7. Relatie tussen breuken, procenten en decimale getallen

1 Procenten – breuken (1)  
2 Procenten – breuken (2)  
3 Procenten – breuken – decimale getallen Kies percenten en breuken of percenten en kommagetallen
4 Procenten – breuken – decimale getallen Hang de procenten, breuken en decimale getallen op de juiste plaats

8. Relatie tussen verhoudingen, procenten en breuken

9. Optellen en aftrekken tot 1 miljoen, ook decimale getallen

Hoofdrekenen

1 Optellen kommagetallen  
2 Aftrekken kommagetallen (1)  
3 Aftrekken kommagetallen (2)  
4 Optellen en aftrekken kommagetallen  
5 Tellen met sprongen (1)  
6 Tellen met sprongen (2)  

Cijferen

1 Cijferen + en –  kies + of –
2 Cijferen tot 1 miljoen Stel in op 1.000.000 en + en –

10. Vermenigvuldigen en delen tot 1 miljoen

Hoofdrekenen

1 Herhalen tafels van vermenigvuldiging  Kies de tafels die je wil oefenen en klik op ok.
Probeer bij het antwoorden in het groene gebied te blijven.
4 Delen  
5 Delen met rest  
6 Delen door 5, 10, 50, 100  
7 Vermenigvuldigen en delen (1) Stel in op x en :, kies het getal
8 Vermenigvuldigen en delen (2)  
9 Vermenigvuldigen en delen (3) Stel in op x en :, kies het getal
10 Vermenigvuldigen en delen (4)  
11 Vermenigvuldigen en delen (5)  
12 Vermenigvuldigen met 5, 9, 11 en 15  

Cijferen

1 Cijferen vermenigvuldigen tot 100.000  Instellen op 100.000
2 Cijferen vermenigvuldigen en delen Kies x of :
3 Delen in stappen  

11. Handig rekenen

1 Hoofdrekenen x 5, x 9, x 11, x 15  
2 Vermenigvuldigen met 5, 10, 50 en 100  

12. Meten

Lengte

1 Juiste maat kiezen  
2 Juist afmeten (1) Kies een level.
Met het + vergrootglas kan je de meter beter bekijken.
3 Juist afmeten (2) Kies een level.
Met het + vergrootglas kan je de meter beter bekijken.
4 Lengtematen omzetten (1)  
5 Lengtematen omzetten (2)  
6 Lengtematen omzetten (5)  
7 Lengtematen omzetten (6)  
8 Lengtematen omzetten (8)  
9 Lengtematen rangschikken  
10 Rekenen met lengtematen (1)  

Gewicht

1 Gewichtsmaten omzetten (1)  
2 Gewichtsmaten omzetten (2)  
3 Gewichtsmaten omzetten (3)  

Inhoud

1 Inhoudsmaten omzetten (1)  
2 Inhoudsmaten omzetten (2)  
3 Inhoudsmaten omzetten (3)  
4 Maatbeker vullen  

Verschillende maten

1 Maten omzetten  
2 Schatten  
3 Schatten (2)  
4 Schatten (3)  

13. Oppervlakte – omtrek

 

Oppervlakte

1 Oppervlakte berekenen (1)  
2 Oppervlaktematen omzetten  

14. Tijd

1 Tijdsduur (1)  
2 Tijdsduur (2)  
3 Tijdsduur (3)  

15. Geld

Prijsbewustzijn

1 Hoeveel kost het ongeveer   

Rekenen met geld

1 Rekenen met geld  
2 Schatten boodschappen Maak opdracht 1 en 2
3 Schatten  

16. Schaal

1 Schaalberekening (1)  
2 Schaalberekening (2)  

17. Kaartlezen

18. Meetkunde

19. Tabellen en grafieken

1 Tel de blokjes (1)  
2 Tel de blokjes (2)  
3 Tel de blokjes (3)  
4 Tel de blokjes (4)  
5 Tel de blokjes (5)  
6 Tel de blokjes (6)  
1 Grafieken – tabellen (1)  
2 Grafieken – tabellen (2)  
3 Grafieken – tabellen (3)  

20. Vraagstukken

1 Hersenbreker Kies het aantal kaarten en het getal.
2 Hoofdrekenen (1)  
3 Hoofdrekenen (2)  
4 Kopen en verkopen  
5 Meten op het strand  
6 Test jezelf (1) Kies wat je wil oefenen
7 Test jezelf (2) Maak alle oefeningen
8 Vraagstukken meten  
9 Huis  
10 Pizza (1)  
11 Pizza (2)  
12 Piramide (1)  
13 Piramide (2)  
14 Piramide (3)  
15 Piramide (4)  
16 Piramide (5)  
17 Piramide (6)  
18 Twee vierkanten  
19 Vier vierkanten  
20 Vierkant (1)  
21 Vierkant (2)  
22 Vlinder (1)  
23 Vlinder (2)  
24 W  

Waarschijnlijkheid

1 Kansberekening  
2 Waarschijnlijkheidsvraagstukken Maak vanaf 18

 

derobbert.classy.be/…nde/oefentoets8d.htm