Rekenen 4 (WF04)

 

 

 1. Tellen, lezen en schrijven tot 1 miljoen
 2. Inzicht in getallen tot 1 miljoen
 3. Negatieve getallen
 4. Breuken
 5. Procent
 6. Verhoudingen
 7. Relatie tussen breuken, procenten en decimale getallen
 8. Relatie tussen verhoudingen, procenten en breuken
 9. Optellen en aftrekken tot 1 miljoen, ook decimale getallen
 10. Vermenigvuldigen en delen tot 1 miljoen
 11. Handig rekenen
 12. Meten
 13. Oppervlakte – omtrek
 14. Tijd
 15. Geld
 16. Schaal
 17. Kaart Lezen
 18. Meetkunde
 19. Tabellen en grafieken
 20. Vraagstukken

 

 

1. Tellen, lezen en schrijven tot 1 miljoen

 

1 Getallen uitspreken
2 Voor en na

 

2. Inzicht in getallen tot 1 miljoen

 

1 Inzicht in getallen tot 100.000
2 Getallen splitsen TD, D, H, T en E
3 Getallen splitsen TD, D, H, T en E (2)
4 Decimale getallen splitsen
5 Decimale getallen splitsen (2)

 

 

3. Negatieve getallen

 

2Grootste en kleinste

1 Groter en kleiner vul 100 in en kies dan ‘groter en kleiner’
3 Negatieve getallen

 

 

4. Breuken

 

1 Breuk van een getal
2 Breuk van een getal (2)
3 Breuk van een hoeveelheid
4 Breuk van geld
5 Breuken rangschikken
6 Breuken rangschikken (2)
7 Breuken vergelijken
8 Breuken vergelijken (2)
9 Breuken vergelijken (3)
10 Breuken vergelijken (4)
11 Breukenstrook
12 Gelijkwaardige breuken
13 Vraagstukken breuken

 

 

5. Procent

 

1 Betekenis van procent in het dagelijks leven
2 Inzicht in procent
3 Procent berekenen Kies een oefening
4 Procent berekenen (2)
5 Procent berekenen (3)
6 Procent berekenen(4)
7 Procent berekenen (5)
8 Rente berekenen

 

 

6. Verhoudingen

 

1 Verhoudingen – vraagstukken
3 Verhoudingen vereenvoudigen
4 Introductie verhoudingstabel
5 Gebruik verhoudingstabel
6 Invullen verhoudingstabel
7 Verhoudingen

 

 

7. Relatie tussen breuken, procenten en decimale getallen

 

1 Procenten – breuken
2 Procenten – breuken(2)
3 Procenten – breuken – decimale getallen Kies percenten en breuken of percenten en kommagetallen
4 Procenten-breuken-decimale getallen Hang de procenten, breuken en decimale getallen op de juiste plaats

 

 

8. Relatie tussen verhoudingen, procenten en breuken

 

1 Breuken – verhoudingen
2 Koude schotel

 

 

9. Optellen en aftrekken tot 1 miljoen, ook decimale getallen

 

Hoofdrekenen

1 Optellen kommagetallen(2)
2 Aftrekken kommagetallen
3 Aftrekken kommagetallen (2)
4 optellen en aftrekken kommagetallen
5 Tellen met sprongen
6 Tellen met sprongen (2)

 

 

Cijferen

1 Cijferen + en –  kies + of –
2 Cijferen met kommagetallen
3 Cijferen met kommagetallen (2)
4 Cijferen met kommagetallen (3)
5 Cijferen met kommagetallen (4)
6 Cijferen met kommagetallen (5)
7 Cijferen tot 1 miljoen Stel in op 1.000.000 en + en –

 

10. Vermenigvuldigen en delen tot 1 miljoen

 

Hoofdrekenen

1 Herhalen tafels van vermenigvuldiging  Kies de tafels die je wil oefenen en klik op ok.
Probeer bij het antwoorden in het groene gebied te blijven.
4 Delen
5 Delen met rest
6 Delen door 5, 10, 50, 100
7 Vermenigvuldigen en delen Stel in op x en :, kies het getal
8 Vermenigvuldigen en delen (2)
9 Vermenigvuldigen en delen (3) Stel in op x en :, kies het getal
10 Vermenigvuldigen en delen (4)
11 Vermenigvuldigen en delen (5)
12 Vermenigvuldigen met 5, 9, 11 en 15

 

Cijferen

1 Cijferen vermenigvuldigen tot 100.000  Instellen op 100.000
2 Cijferen vermenigvuldigen tot 1 miljoen
3 Cijferen vermenigvuldigen en delen Kies x of :
4 Delen in stappen

 

11. Handig rekenen

1 Handig rekenen plus en min
2 Hoofdrekenen x5, x 9, x 11, x 15
3 Hoofdrekenen x 5 en x 50
4 Rekentaal
5 Vermenigvuldigen met 5, 10, 50 en 100

 

 

12. Meten

 

Lengte

1 Juiste maat kiezen
2 Juist afmeten Kies een level.
Met het + vergrootglas kan je de meter beter bekijken.
3 Juist afmeten(2) Kies een level.
Met het + vergrootglas kan je de meter beter bekijken.
4 Lengtematen omzetten (1)
5 Lengtematen omzetten (2)
6 Lengtematen omzetten (3)
7 Lengtematen omzetten (4)
8 Lengtematen omzetten (5)
9 Lengtematen omzetten (6)
10 Lengtematen omzetten (7)
11 Lengtematen omzetten (8)
12 Lengtematen omzetten (9)
13 Lengtematen rangschikken
14 Rekenen met lengtematen
15 Rekenen met lengtematen (2)

 

 

Gewicht

1 Gewichtsmaten omzetten (1)
2 Gewichtsmaten omzetten (2)
3 Gewichtsmaten omzetten (3)

 

 

Inhoud

1  Inhoudsmaten omzetten (1)
2 Inhoudsmaten omzetten (2)
3 Inhoudsmaten omzetten (6)
4 Maatbeker vullen (3)

 

Verschillende maten

1 maten omzetten
2 Schatten
3 Schatten (2)
4 Schatten (3)

 

13. Oppervlakte – omtrek

Omtrek

1 Hekken

 

Oppervlakte

1 Oppervlakte berekenen(1)
2 Oppervlakte berekenen (2)
3 Oppervlakte berekenen (3)
4 Oppervlakte berekenen (4)
5 Oppervlaktematen omzetten

 

14. Tijd

1 Tijdsduur
2 Tijdsduur (2)
3 Tijdsduur (3)
4 Tijdsduur (4)
5 Tijdsduur (5)

 

 

15. Geld

Prijsbewustzijn

1 Hoeveel kost het ongeveer 

 

 

Rekenen met geld

1 Aan de kassa
2 Rekenen met geld
3 Rekenen met geld (3)
4 Schatten boodschappen Maak opdracht 1 en 2
5 Schatten

 

16. Schaal

 

1 Schaalberekening
2 Schaalberekening (2)

 

 

17. Kaart Lezen

 

1 Coördinaten(1)
2 Coördinaten (2)

 

 

18. Meetkunde

 

1  Driehoeken
2 Eigenschappen van vlakke figuren(1)
3 Eigenschappen van vlakke figuren (2)
4 Fotograaf
5 Grondplan
6 Namen van vlakke figuren
7 Spiegelen
8 Tel de blokjes
9 Tel de blokjes (2)
10 Tel de blokjes (3)
11 Tel de blokjes (4)
12 Tel de blokjes (5)
13 Tel de blokjes (6)
14 Tel de blokjes (7)
15 Tel de blokjes (8)
16 Veelhoeken
17 Vertikaal – horizontaal

 

 

19. Tabellen en grafieken

 

1 grafieken – tabellen(1)
2 grafieken – tabellen (2)
3 grafieken – tabellen (3)
4 grafieken – tabellen (4)
5 winst en verlies

 

 

20. Vraagstukken

 

 

1 Edelstenen
2 Hersenbreker Kies het aantal kaarten en het getal.
3 Hoofdrekenen(1)
4 Hoofdrekenen (2)
5 Kopen en verkopen
6 Meten op het strand
7 Test jezelf (1) Kies wat je wil oefenen
8 Test jezelf (2) Maak alle oefeningen
9 Vraagstuk deelbaarheid(1)
10 Vraagstuk deelbaarheid (2)
11 Vraagstukken meten
12 Huis
13 Pizza(1)
14 Pizza (2)
15 Pyramide
16 Pyramide (2)
17 Pyramide (3)
18 Pyramide (4)
19 Pyramide (5)
20 Pyramide (6)
21 Twee vierkanten
22 Vier vierkanten
23 Vierkant(1)
24 Vierkant (2)
25 Vlinder(1)
26 Vlinder (2)
27 W

 

 

Waarschijnlijkheid

1 Kansberekening
2 Waarschijnlijkheidsvraagstukken Maak vanaf 18