Rekenen 5 (WP)

 

 1. Inzicht in natuurlijke en decimale getallen
 2. Breuken gelijknamig maken en optellen en aftrekken
 3. Procent 
 4. Relatie tussen breuken, procenten en decimale getallen 
 5. Relatie tussen verhoudingen en procenten
 6. Rekenen met natuurlijke en met decimale getallen 
 7. Meten 
 8. Schaal 
 9. Meetkunde 
 10. Tabellen en grafieken
 11. Vraagstukken

1. Inzicht in natuurlijke en decimale getallen

1 Waarde van een cijfer in een natuurlijk getal (1)
2 Waarde van een cijfer in een natuurlijk getal (2)
3 Inzicht in grote en kommagetallen
4 Waarde van een cijfer in een kommagetal (1)
5 Waarde van een cijfer in een kommagetal (2)
6 Waarde van een cijfer in een kommagetal (3)
7 Waarde van een cijfer in een kommagetal (4)
8 Waarde van een cijfer in een kommagetal (5)
9 Inzicht in kommagetallen (1)
10 Inzicht in kommagetallen (2)
11 Kommagetallen rangschikken (1)
12 Kommagetallen rangschikken (2)
13 Kommagetallen rangschikken (3)
14 Kommagetallen rangschikken (4)
15 Kommagetallen splitsen

2. Breuken gelijknamig maken en optellen en aftrekken

Breuken gelijknamig maken

1 Oefenen kleinste gemeen veelvoud en grootste gemene deler  Kies kgv (kleinste gemeen veelvoud) of ggd (grootste gemene deler)
2 Oefenen veelvouden en kleinste gemeen veelvoud
3 Oefenen delers en grootste gemene deler 
4 Deelbaar door 2, 3, 4, 5, 9, 10… Bij het uiltje vind je meer uitleg
5 Deelbaarheid voor 3 en 9
6 Deelbaarheid (1)
7 Deelbaarheid (2) Klik op ‘?’ voor meer uitleg
8 Breuken gelijknamig maken

Breuken optellen en aftrekken

1 Breuken optellen en aftrekken – gelijknamige breuken
2 Breuken optellen en aftrekken (1)
3 Breuken optellen en aftrekken (2)
4 Breuken optellen en aftrekken (3)
5 Breuken optellen en aftrekken (4) Druk op verzenden om te controleren
6 Breuken optellen en aftrekken (5) Druk op verzenden om te controleren
7 Breuken vereenvoudigen

3. Procent

1 Korting berekenen
2 Procent berekenen (1)
3 Procent berekenen (2)
4 Procent berekenen (3)
5 Procent berekenen (4)
6 Procent berekenen (5)
7 Procent berekenen (6)

4. Relatie tussen breuken, procenten en decimale getallen

1 Breuk van een getal (1)
2 Breuk van een getal (2)
3 Breuk van een getal (3)
4 Breuken – kommagetallen
5 Breuken – procenten (1)
6 Breuken – procenten (2)
7 Breuken – procenten – kommagetallen (1)
8 Breuken – procenten – kommagetallen (2) Kies alle onderdelen
9 Breuken – procenten – kommagetallen (3)
10 Breuken – procenten – vraagstukken

5. Relatie tussen verhoudingen en procenten

1 Procentrekenen Maak alle onderwerpen

6. Rekenen met natuurlijke en met decimale getallen

Hoofdrekenen: optellen en aftrekken

1 Kommagetallen optellen tot 20
2 Kommagetallen optellen
3 Kommagetallen aftrekken tot 20
4 Kommagetallen aftrekken
5 Kommagetallen optellen en aftrekken Stel in op + en –

Cijferen

1 Cijferen tot 1 miljoen Stel in op + en – 1.000.000

Vermenigvuldigen en delen

1 Cijferen vermenigvuldigen Stel in op 100.000
2 Kommagetallen vermenigvuldigen
3 Kommagetallen vermenigvuldigen en delen Stel in op x en :
4 Schat de uitkomst van de deling

Kommagetallen afronden

1 Kommagetallen afronden (1) Uitleg
2 Kommagetallen afronden (2)
3 Kommagetallen afronden (3) Rond af tot op de eenheid

7. Meten

Lengtematen

1 Lengtematen herleiden kies verschillende niveaus en met kommagetallen

Oppervlakte en omtrek berekenen

1 Oppervlakte berekenen van een driehoek
2 Oppervlakte berekenen van verschillende figuren Kies de figuur en ‘beginneling ‘ of ‘gevorderde’.
Kies nieuwe puzzel voor een volgende reeks oefeningen of ‘home’ voor een ander soort oefening.
3 Oppervlakte en omtrek van een tuin berekenen
4 Omtrek en oppervlakte  Uitleg en oefeningen
Kies boven 1,2,3. .
Kies dan opzij verkennen, uitleg…

Oppervlaktematen

1 Oppervlaktematen omzetten (1)
2 Oppervlaktematen omzetten (2)
3 Oppervlaktematen omzetten (3)
4 Oppervlaktematen omzetten (4)
5 Oppervlaktematen omzetten (5)
6 Oppervlakte- en landmaten omzetten Kies 4de, 5de of 6de jaar en landmaten of oppervlaktematen

Relaties tussen grootheden

1 Snelheid (1)
2 Snelheid (2)
3 Snelheid (3)

Hoeken

1 Soorten hoeken
2 Hoeken vraagstukken
3 Meet de hoek

8. Schaal

1 Schaalberekening (1)
2 Schaalberekening (2)

9. Meetkunde

Begrippen

1 Diagonalen

Constructies

1 Plattegrond maken
2 Blokken tellen

10. Tabellen en grafieken

1 Grafieken (2) Maak oefeningen van alle onderwerpen
2 Grafieken (3)

11. Vraagstukken

1 Hoofdrekenen met komma, procent en breuken
3 Sudoku
4 Test jezelf (1)
5 Test jezelf (2)
6 Verhoudingen en schatten Maak oefeningen van alle onderwerpen
7 Winst en verlies
8 Vraagstukken (1)
9 Vraagstukken (2)
10 Vraagstukken (3)
11 Ongelijke verdeling
12 Vraagstukken procent

Vraagstukken met symbolen om getallen voor te stellen

1 Getallenvierkant (1)
2 Getallenvierkant (2)
3 Getallenvierkant (3)
4 Getallenvierkant (4)
5 Getallenvierkant (5)