Wiskunde 1 (WD01)

 

 1. Basisbewerkingen met natuurlijke en kommagetallen
 2. Breuken optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
 3. Procent
 4. Relatie tussen breuken- procenten en decimale getallen
 5. Verhoudingen
 6. Machten en vierkantswortels
 7. Rekenen met letters
 8. Meten
 9. Meetkunde
 10. Tabellen en grafieken
 11. Vraagstukken

1. Basisbewerkingen met natuurlijke en kommagetallen

Basisbewerkingen met natuurlijke getallen

1 Terminologie van bewerkingen
2 Som van opeenvolgende getallen Klik eerst op: Meer uitleg klik hier.
3 Hoofdrekenen 

Basisbewerkingen met kommagetallen

1 Hoofdrekenen met kommagetallen
2 Vermenigvuldigen met en delen door 10 -100 – 1000
3 Vermenigvuldigen en delen van kommagetallen
4 Delen door 10 – 100 en 1000
5 Delen door 10 – 100 en 1000(2)
6 Quotiënt schatten
7 Basisbewerkingen kommagetallen
8 Basisbewerkingen kommagetallen (2)
9 Basisbewerkingen kommagetallen (3)
10 Basisbewerkingen kommagetallen (4)
11 Basisbewerkingen kommagetallen (5)
12 Kommagetallen afronden (2) Rond af tot op honderdsten.
Klik op 2 getallen die dan hetzelfde zijn.
13 Kommagetallen afronden (3) Rond af tot op éénheden.
Klik op 2 getallen die dan hetzelfde zijn.

2. Breuken optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen

Deelbaarheid

1 Uitleg deelbaarheid
2 Delers
3 Deelbaarheid van natuurlijke getallen (1)
4 Deelbaarheid van natuurlijke getallen (2)

Grootste gemene deler – kleinste gemeen veelvoud

1 Veelvouden, kleinste gemeen veelvoud
2 Kleinste gemeen veelvoud
3 Grootste gemene deler en kleinste gemeen veelvoud

Bewerkingen met breuken

1 Bewerkingen met breuken uitleg
2 Breuken optellen
3 Gemengde breuken optellen
4 Gemengde breuken aftrekken
5 Breuken aftrekken
6 Breuken optellen en aftrekken
7 Breuken optellen en aftrekken (2)
8 Bewerkingen met breuken (2) Kies wat je wil oefenen
9 Bewerkingen met breuken en breuken vereenvoudigen Maak van alle onderwerpen oefeningen,
maar niet met negatieve breuken
10 Bewerkingen met breuken en Breuken vereenvoudigen (2) Maak van alle onderwerpen oefeningen,
maar niet met negatieve breuken
11 Breuk maal breuk
12 Natuurlijk getal maal ½
13 Breuk maal natuurlijk getal
14 Breuk maal natuurlijk getal (2)
15 Gemengde breuk maal gemengde breuk
16 Natuurlijk getal delen door breuk
17 Breuk delen door 2
18 Gemengde breuken delen door 2
19 Gemengde breuken delen
20 Gemengde breuken delen (2)
21 Breuken benoemen en vereenvoudigen  Maak alle oefeningen.
Kies met de pijlen
22 Breuken splitsen
23 Breuken vereenvoudigen
24 Breuken vereenvoudigen (2)
25 Breuken vereenvoudigen en vergelijken
26 Rekenen met halven

Breuken allerlei

1 Terminologie breuken en rekenen met breuken

3. Procent

1 Procent
2 Korting
3 Vraagstukken procent Typ je naam en klik op start

4. Relatie tussen breuken- procenten en decimale getallen

1 Breuken,procenten en kommagetallen
2 Gelijkwaardigheid breuken, procenten en kommagetallen
3 Procent splitsen

5. Verhoudingen

1 Regel van 3
2 Regel van 3 (2)
3 Regel van 3 (3)
4 Vraagstukken verhoudingen
5 Vraagstukken ongelijke verdeling
6 Recht en omgekeerd evenredig

6. Machten en vierkantswortels

1 Introductie Machten
2 Vierkantswortels Maak de onderste oefening

7. Rekenen met letters

1 Rekenen met letters 

8. Meten

Herhaling lengtematen

1 Lengtematen omzetten

Oppervlakte en landmaten

1

Oppervlakte – en landmaten omzetten (2) 

2

Oppervlaktematen omzetten  

3

Oppervlaktematen omzetten (2) 

4

Oppervlaktematen rangschikken 

Inhoud- en volumematen

1 Inhoudsmaten
2 Inhoudsmaten en volumematen omzetten
3 Inhoudsmaten en volumematen omzetten (2)
4 Inhoudsmaten en volumematen omzetten (3)
5 Inhoudsmaten omzetten
6 Inhoudsmaten omzetten (2)
7 Volumematen omzetten
8 Inhoudsmaten rangschikken 

Oppervlakte- omtrek en inhoud / volume berekenen

1 Formules omtrek – oppervlakte- en inhoudsberekening
2 Omtrek berekenen
3 Oppervlakte en omtrek berekenen
4 Oppervlakte van en driehoek berekenen klik op ‘start the task’.
Alle afmetingen zijn in cm.
5 Oppervlakte van een parallellogram Klik op ‘start the task’.
Alle afmetingen zijn in cm
6 Volume berekenen
7 Volume berekenen (2)
8 Volume berekenen (3)

Hoeken

1 Soorten hoeken

9. Meetkunde

Eigenschappen van vlakke en ruimtefiguren

1 Diagonalen
2 Kenmerken van vlakke figuren
3 Kenmerken van vlakke figuren (2)
4 Ontvouwing ruimtefiguren (2)

Ruimtefiguren

1 Herkennen van ruimtefiguren

10. Tabellen en grafieken

1 Grafiek lezen Maak oefeningen bij alle onderwerpen
2 Diagrammen

11. Vraagstukken

1 Getallenlijn Kies wat je extra wil oefenen
2 Herhalingsoefeningen
3 Hoofdrekenen met komma, procent en breuken
4 Meten op het strand
5 Rekenkruiswoord
6 Vraagstukken
7 Vraagstukken (2)
8 Vraagstukken (5)
9 Het gemiddelde