Wiskunde 2 (WD02)

  1.  Getallen en terminologie
  2.  Wetenschappelijke notatie van getallen
  3.  Bewerkingen
  4.  Eigenschappen van bewerkingen
  5.  Volgorde van bewerkingen
  6.  Lettervormen
  7.  Lettervormen, vergelijkingen, vraagstukken met vergelijkingen
  8.  Merkwaardige producten
  9.  Grafieken
  10.  Vraagstukken herhaling

1. Getallen en terminologie


Rationale getallen

1 Alles over rationale getallen 

Functies van getallen

1 Functies van getallen 

Breuken

1 Breuken vereenvoudigen
2 Breuken vergelijken
3 Breuken in volgorde zetten
4 Waarde en orde van breuken 

Machten en vierkantswortels

1 Machten en vierkantswortels nieuwe begrippen 
2 Machten van 10 Uitleg en oefeningen
3 Machten van 10 Kies ‘bewerkingen en machten van 10’ of ‘decimale schrijfwijze’
en klik dan op ‘werk’
4 Machten van gehele getallen (3) Kies ‘machten van een geheel getal 1 of 2’
en klik dan op ‘werk’

Priemgetallen

1 Priemgetallen

Binaire getallen

1 Binaire getallen Uitleg
2 Binaire getallen Klik op ‘herhaal deze oefening’ als je nog een oefening wil

2. Wetenschappelijke notatie van getallen


1  Machten van 10 Oefening

3. Bewerkingen


Terminologie van bewerkingen

1 Terminologie van de bewerkingen 

Bewerkingen met positieve breuken en kommagetallen

1 Basisbewerkingen kommagetallen Kies wat je extra wil oefenen
2 Quotiënt schatten
3 Omgekeerde breuk 
4 Breuken delen Uitleg
5 Breuken delen door een natuurlijk getal
6 Breuken delen door breuken
7 Natuurlijk getal delen door breuken
8 Breuken delen – mix
9 Bewerkingen met breuken (1)
10 Bewerkingen met breuken (2) Naar beneden scrollen om verder te werken
11 Gemengde breuk maal gemengde breuk
12 Gemengde breuken delen

Gemiddelde berekenen

1 Het gemiddelde (1)
2 Het gemiddelde (2)

Basisbewerkingen met gehele getallen

1 Tekenregels +, -, x en : gehele getallen
2 Gehele getallen optellen
3 Hoofdbewerkingen met gehele getallen 
4 Rekenen met negatieve getallen 

Basisbewerkingen met rationale getallen

1 Teken van een breuk 
2 Schrijf met een positieve noemer
3 Optellen en aftrekken in Q Kies voor:
*som (verschil) van 2 breuken *decimale getallen optellen of aftrekken
*gedurige som
*ZRM (rekenmachine)
4 Vermenigvuldigen in Q  Kies voor:
*vermenigvuldigen van twee breuken
*vermenigvuldigen van decimale
*gedurige product
*ZRM (rekenmachine)
5 Delen in Q  Alle oefeningen
6 Bewerkingen met breuken en breuken vereenvoudigen (1) Maak de oefeningen vanaf onderwerp 6
7 Bewerkingen met breuken en breuken vereenvoudigen (2) Maak van alle onderwerpen oefeningen

Rekenen met machten en vierkantswortels van rationale getallen

1 Rekenen met machten  Leerstof
2 Reken bepalen van een macht
3 Machten vermenigvuldigen Uitleg en oefeningen
4 Omgekeerde van een breuk
5 Rekenen met machten Telkens je in een vakje een getal hebt ingevuld, druk je op enter
6 Machten van rationale getallen (1) Alle werkwijzen en oefeningen
7 Machten van rationale getallen (2) Alle werkwijzen en oefeningen

4. Eigenschappen van bewerkingen


1 Wat betekenen de eigenschappen 
2 Eigenschappen van de bewerkingen in Z 
3 Optellen in Q Kies voor:
*Eigenschappen van de optelling
*haakjesregel
4 Vermenigvuldigen in Q  Kies voor: *Eigenschappen van de vermenigvuldiging

5. Volgorde van bewerkingen


1 Volgorde van bewerkingen in N (1)
2 Volgorde van bewerkingen in N (2)
3 Volgorde van bewerkingen in N (3)
4 Volgorde van bewerkingen in Q (1) Uitleg
5 Volgorde van bewerkingen in Q (2) Oefeningen
6 Volgorde van bewerkingen in Z

6. Lettervormen


1 Lettervormen: over eentermen en veeltermen Leerstof
2 Eentermen Uitleg
3 Veeltermen Uitleg
4 Rekenen met letters in N
5 Getalwaarde berekenen (1)
6 Getalwaarde berekenen (2)
7 Rekenen met letters
8 Eentermen optellen
9 Product van eentermen
10 Macht van eentermen
11 Eentermen Alle oefeningen
12 Veeltermen Alle oefeningen

7. Lettervormen, vergelijkingen, vraagstukken met vergelijkingen


1  Letters gebruiken
2 Hoe vergelijkingen oplossen Leerstof
Vergeet niet naar beneden te scrollen om verder te lezen
3 Vergelijkingen oplossen Uitleg
4 Omvormen van formules (1)
5 Omvormen van formules (2)
6 Omvormen van formules (3)
7 Eerstegraad-vergelijking in N oplossen
8 Vergelijkingen oplossen (1) Kies bij onderwerp voor types
2 + x = 0;
2 + x = 6;
2x + 2 = 10;
2 + x = 3x;
en 2 + x = 3x + 4;
moeilijkheidsgraad: gemakkelijk
9 Vergelijkingen oplossen (2) Scroll naar beneden voor andere types vergelijkingen
10 Vergelijkingen oplossen (3)
11 Vergelijkingen oplossen in Z

8. Merkwaardige producten


1 Merkwaardige producten (1) Uitleg
2 Merkwaardige producten (2) Uitleg
3 Merkwaardige producten (3) Alle oefeningen
4 Merkwaardige producten kwadraat van een tweeterm  Kies wat je wil oefenen
5 Kwadraat van een tweeterm Zoek de ontbrekende term
6 Merkwaardige producten toegevoegde tweetermen Kies wat je wil oefenen
7 Merkwaardige producten
8 Ontbinden in factoren (1)  Uitleg
9 Ontbinden in factoren (2) Uitleg
10 Ontbinden in factoren (3) Oefeningen
11 Ontbinden in factoren (4) Oefeningen
12 Ontbinden in factoren (5) Oefeningen
13 Ontbinden in factoren (7) Oefeningen

9. Grafieken


1 Coördinaten 

10. Vraagstukken herhaling


Recht en omgekeerd evenredig

1 Recht en omgekeerd evenredig
2 Regel van 3 (1)
3 Regel van 3 (2)
4 Regel van 3 (3)
5 Vraagstukken oplossen Maak de 3 vraagstukken

Procenten

1 Korting
2 Vraagstukken procent (2) Typ je naam en klik op start

 

Verschillende oplossingsmethoden

1 Vraagstukken (1)
3 Vraagstukken (2)